با نصب اين برنامه بسيار ارزشمند می توانيد کتاب بزرگ نهج البلاغه را بر روی تلفن همراه خود در همه جا در دسترس داشته باشيد.

قابليت ها برنامه:
- متن نهج البلاغه به زبان عربي(خطبه ها،کلمات غريب،نامه ها،حکمت ها)
- ترجمه فارسي(خطبه ها،کلمات غريب،نامه ها،حکمت ها)
- شرح و تفسير
- جستجو در نهج البلاغه

 لينک دانلود